1. Tingimuste kehtivus

1.1. Tingimused kehtivad Hatiko Veebipoe (pood.hatiko.ee) klientide (edaspidi Klient) ja Hatiko Veebipoe (pood.hatiko.ee) omaniku OÜ Eplee Fazza, reg. 14863325, aadress Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Toolse küla, (edaspidi Hatiko Veebipood) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.

1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Hatiko Veebipoe toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3. Hatiko Veebipood jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, arendamise, teenuste ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. 
Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni veebilehel ilmumise momendist.
Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse
edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

2. Hinnakiri

2.1 Hatiko Veebipoes müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes ning ei sisalda käibemaksu 20%. Ei ole käibemaksukohustuslane.

2.2. Ostetud toodetele lisandub transpordihind, mis arvutatakse Kliendi ostukorvis v.a. kui ei ole valitud "Tasuta" tarneviis.

3. Ostukorv ja kauba eest tasumine

3.1. Kliendi ostukorv luuakse hetkest, mil Klient on klikkinud lingile “Lisa ostukorvi”.

3.2. Toote Ostukorvi lisamine ei kohusta Klienti ostma.

3.3. Klient saab vajadusel muuta Ostukorvis olevate toodete koguseid, neid lisada ja ka Ostukorvist eemaldada.

3.4. Tellimuse vormistamiseks tuleb klikkida nuppu „Jätka ostu vormistamisega“ ning logida ostukeskkonda oma kasutajanime ja parooliga sisse. Juhul, kui Klient ei ole Hatiko Veebipoe registreerunud kasutaja, tuleb ostu sooritamiseks luua kasutajakonto, klikkides nuppu „Registreeru püsikliendiks“. Sisselogimise järel tuleb valida tarneaadress ning -meetod.

3.5. Tasumine pangaülekandega e-arve alusel:
Klient valib makseviisiks "Maksa pangaülekandega", klikib nupul "Kinnitan tellimuse" ja tasub 100% tellimuse summast ettemaksuna Hatiko Veebipoe arveldusarvele talle esitatud andmete alusel.

3.6. Enne „Kinnita tellimus“ nupule vajutamist on võimalik Kliendil tellimust muuta.

3.7. Kui Kliendi e-posti aadressile ei ole 1 tunni jooksul peale tellimuse vormistamist saabunud tellimuse kinnitust,
tuleb Kliendil võtta ühendust Hatiko Veebipoe klienditeenindusega e-posti aadressil epood@hatiko.ee.

3.8. Kui Klient ei ole kaupade maksumust esitatud e-arve alusel tasunud 3 kalendripäeva jooksul arvates tellimuse sooritamise hetkest, loeb Hatiko Veebipood seda Kliendi sooviks ostust loobuda ning tühistab tellimuse.

3.9. Läbi Makskeskuse saavad kliendid tasuda ostu eest järgmistes pankades (pangalinki):
-Eesti: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Pocopay.

4. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

4.1. Tooted toimetatakse kohale 7 tööpäeva jooksul, kui toote kirjeldusse ei ole märgitud teisiti.

4.2. Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel (E−N 10.00−17.00). Kui tellimus esitatakse reedel pärast kella 14, vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval. Kehtib ka „tulen kaubale ise järeleˮ tarnevaliku puhul.

4.3. Võimalikest viivitustest kohaletoimetamisega teavitab Hatiko Veebipood Klienti esimesel võimalusel.

4.4. Hatiko Veebipood ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.

4.5. Pakume järgmised tarneviise: Tulen ise järele; DPD picup; DPD kulleriga koju või tööle; Omniva post.

4.6. Saadame pakid Euroopa Liidu Riikidesse. Selleks tuleb valida Omniva tarneviisi.


5. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

5.1. Kliendil on õigus tühistada tellimus enne saadetise kullerfirmale üleandmist, saates sellekohase avalduse Hatiko Veebipoele kirjalikult aadressil epood@hatiko.ee. Avaldusse tuleb märkida tellimuse või arve number.

5.2. Kliendil on õigus toode tagastada 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.

5.2.1 Hatiko Veebipood tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas tarbija kantud asja kättetoimetamise kulud.

5.2.2 Klient kannab kauba tagastamisega seonduvad kulud ise. 

5.3. Tagastatav toode peab olema kasutamata ja originaalpakendis ning taganemisavaldus peab olema Hatiko Veebipoele saadetud kirjalikult aadressil epood@hatiko.ee või kontaktaadressil. Avaldusse tuleb märkida tellimuse või arve number.

5.5. Kauba tagastamise kulu kannab Klient, välja arvatud punktis 5.6. toodud juhtudel.

5.6. Hatiko Veebipood kannab tagasisaatmise kulud juhul, kui toode on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel võimalik tuvastada ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või juhul, kui toode ei vasta Kliendi tellimuses olevale tootele.


6. Pretensiooni esitamise aeg ja kord

6.1. Vastavalt Võlaõigusseadusele on Kliendil õigus pretensioone esitada 2 aasta jooksul tootel ilmnenud
lepingutingimuste mittevastavuse eest alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.

6.2. Hatiko Veebipood ei vastuta:
- Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote halvenemise/kahjustumise eest;
- defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;
- toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

6.3. Toote juures puuduse või nõuetele mittevastavuse ilmnemisel kohustub Klient teavitama Hatiko Veebipoodi probleemist
e-posti aadressil epood@hatiko.ee ning esitama järgmise informatsiooni:
- nimi ja kontaktandmed;
- toote puudus;
- tellimuse või arve nr.
Vastav avaldus peab olema saadetud 2 kuu jooksul peale puuduse või nõuetele mittevastavuse avastamist. 
Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse nõuda toote parandamist või vahetamist.

6.4. Peale pretensiooni esitamist kohtustub Hatiko Veebipood Kliendi kaebusele kirjaliku vastuse andma 15 päeva jooksul.

7. Vastutus ja vääramatu jõud

7.1. Hatiko Veebipood vastutab Kliendi ees käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.2. Hatiko Veebipood ei kompenseeri kahju, mida võib kliendile tekitada tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.

7.3. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole eest ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).


8. Muud tingimused

8.1. Hatiko Veebipood kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. 
Hatiko Veebipood ei avalda ostude sooritamise käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele,
v.a seadusega ettenähtud juhtudel. Panga ja ostja vaheline side on kaitstud krüpteeringuga.

8.2. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja Hatiko Veebipood Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.

8.3. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevad eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. 
Kokkuleppe mittesaavutamisel on pooltel õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse.

8.4. Hatiko Veebipoodi isikuandmete vastutav töötleja on Eplee Fazza OÜ.

8.5. Eplee Fazza OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.